Head - Harkinta: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Toimintaa tukemassa

Kerhojen kevätkausi on alkanut (11.1.-11.4.2016)!

Kesätöiden haku alkoi! Vaihtoehtona nyt myös kesäyrittäjyys! Lukekaapas täältä.

"Minkä kuulet, sen unohdat.

Minkä näet, sen muistat.

Minkä teet, sen opit."

HIIHTOMAVIIKKO v.2016?

Kumpaan osallistut hiihtolomaviikolla (10)?

Parkour -kurssi  
66% 66% 
Kepparileiri 
33% 33%