Head - Harkinta: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Toimintaa tukemassa

"Minkä kuulet, sen unohdat.

Minkä näet, sen muistat.

Minkä teet, sen opit."

Kerhokausi on päättynyt. Kevään ja kesän toimintaa on lisätty tapahtumakalenteriin!

Kesätöiden haku on päättynyt ja valinnoista on tiedotettu sähköpostilla. Ota yhteyttä, jos et ole saanut viestiä.