Head - Harkinta: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Toimintaa tukemassa

"Minkä kuulet, sen unohdat.

Minkä näet, sen muistat.

Minkä teet, sen opit."

Limingan 4H-yhdistys 

p. 0400 803837


Liminganraitti 5, 91900 Liminka


4H-toiminnanjohtaja

Heli Purola
liminka(at)4h.fi
Facebook: Heli Purola Neljä Hoo


4H-toiminnanohjaaja

Eeva Ylitalo
liminka(at)4h.fi
Facebook: Eeva Limingan Neljähoo


 

Henkilötietojen käsittely Limingan 4H-yhdistyksessä