Toiminta

4H-järjestöä yhdistävät kansainväliset arvot

Head - Harkinta: Harkinta kuvaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Hands - Harjaannus: Harjaannus tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus.

Heart - Hyvyys: Hyvyys kertoo toisen ihmisen sekä luonnon kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Hyvyyteen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Health - Hyvinvointi: Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Nuorisotyön avaintuotteet

 • Ryhmätoiminta
  • kerhoja
  • leirejä ja päiväleirejä
 • Nuorten koulutukset ja kurssit
  • TOP-koulutukset (koiranhoitaja, kerhonohjaaja, pihataitaja, lastenhoitaja, hevostaituri)
  • pienemmät kurssit
 • Työllistäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen
 • Nuorten yritykset
  • 4H-yrityskurssit ja yritysohjaajat
  • yritystuloa nuorille

4H-järjestön toiminta-ajatus

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

 

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat head, hands, heart ja health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-nuori ja -aikuinen pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

Limingan 4H-yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa koko kunnan alueella. 4H-yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi lasketaan 6-28-vuotiaat jäsenmaksun maksaneet lapset ja nuoret. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kuitenkin myös aikuiset.