Toiminta

Nuorisotyön avaintuotteet

 • Ryhmätoiminta
  • kerhoja
  • leirejä ja päiväleirejä
 • Nuorten koulutukset ja kurssit
  • TOP-koulutukset (koiranhoitaja, kerhonohjaaja, pihataitaja, lastenhoitaja, hevostaituri)
  • pienemmät kurssit
 • Työllistäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen
 • Nuorten yritykset
  • 4H-yrityskurssit ja yritysohjaajat
  • yritystuloa nuorille

4H-järjestön toiminta-ajatus

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

 

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat head, hands, heart ja health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-nuori ja -aikuinen pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

Limingan 4H-yhdistys tarjoaa toimintaa koko kunnan alueella. Esimerkiksi kerhotoimintaa on Tupoksen ja kirkonkylän lisäksi Ala-Temmeksellä, Ketunmaassa ja Rantakylässä.

4H-yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi lasketaan 6-28-vuotiaat jäsenmaksun maksaneet lapset ja nuoret. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kuitenkin myös aikuiset.