Toiminta

Nuorisotyön avaintuotteet

 • Ryhmätoiminta
  • kerhoja
  • leirejä ja päiväleirejä
 • Nuorten koulutukset ja kurssit
  • TOP-koulutukset (koiranhoitaja, kerhonohjaaja, pihataitaja, lastenhoitaja, hevostaituri)
  • pienemmät kurssit
 • Työllistäminen ja työelämävalmiuksien parantaminen
 • Nuorten yritykset
  • 4H-yrityskurssit ja yritysohjaajat
  • yritystuloa nuorille

4H-järjestön toiminta-ajatus

 

4H on valtakunnallinen järjestö, jolla on yhteinen suunta. Järjestön toiminta-ajatuksena on, että 4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi aikuiseksi. Toiminnassamme opitaan itse tekemällä ja huomioidaan lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. 4H-kerhoissa kartutetaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutettujen ohjaajien tuella. Erilaiset kurssimme syventävät nuoren osaamista. 4H antaa valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen.

 

4H:n arvot ohjaavat toimintaamme. Ne näkyvät kaikkien 4H:laisten työssä ja arjessa. Järjestön nimessä olevat neljä h-kirjainta kuvaavat kukin yhtä arvoa;  Head (Harkinta), Hands (Harjaannus), Hearth (Hyvyys) ja Health (Hyvinvointi). 4H-nuori ja -aikuinen pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

 

4H-järjestö on jo yli 90 vuoden ajan tukenut suomalaista nuorisotyötä. Limingan 4H-yhdistys on järjestön yksi vanhimmista yhdistyksistä ja se on tarjonnut toimintaa kunnan lapsille ja nuorille 1930-luvulta lähtien.

4H-järjestöä yhdistävät kansainväliset arvot

 

Head - Harkinta: Kehitämme jatkuvasti omaa ajatteluamme. Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia.

Hands - Harjaannus: Harjoittelemme käytännön ja kädentaitoja. Olemme yrittliäitä ja ahkeria.

Heart - Hyvyys: Kunnioitamme ihmisiä ja luontoa ja pidämme huolta toisistamme. Olemme suvaitsevia ja yhteystyötaitoisia. 

Health - Hyvinvointi: Luomme arjen hyvinvointia itsellemme ja muille.