NuKeHaLi-Nuoret kestävästi harrastamassa Limingassa

NuKeHaLi- Nuoret kestävästi harrastamassa Limingassa


NuKeHaLi - nuoret kestävästi harrastamassa Limingassa - kehittämishanke alkoi 1.4.2020. Hanke on saanut Leader-rahoitusta Nouseva rannikkoseutu ry:ltä. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja ymmärrystä kestävästä kehityksestä. Nuorille (13-20 -vuotiaille) järjestetään monipuolisia, toiminnallisia ja opettavaisia tapahtumia, joissa käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä teemoja ja innostetaan nuoria tekemään arjen ekotekoja. Nuoret oppivat ymmärtämään omien valintojen tärkeyden kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksessa. Nuorille toteutettavissa tapahtumissa käsitellään muun muassa kiertotaloutta, lähiruokaa, luontosuhdetta ja vastuullisuutta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on nuorten sosiaalisen pääoman lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua monipuolisiin toimintoihin ja verkostoitua toisten nuorten kanssa. Hankkeessa halutaan korostaa sitä, että kaikilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet harrastaa ja osallistua toimintaan sekä tapahtumiin, joten osallistumismaksut pidetään matalina/ilmaisina.

Hankkeella pyritään löytämään toimintatapoja, miten nuorten toiveet saadaan tuotua esiin nuorten harrastus- ja tapahtumatuotannossa. Nuorille tehdään kyselyjä, mitä he toivovat nuorten harrastustoiminnalta ja nuorten tapahtumilta. Tavoitteena on, että nuoret olisivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hankkeen toimintaa.

Nuoria yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita halutaan myös tutustuttaa kestävän kehityksen teemaan. Yrittäjille esitellään, miten he voivat huomioida kestävän kehityksen periaatteet omassa yritystoiminnassaan. Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään bio- ja kiertotalousaiheisia työpajoja ja tutustetaan yrittäjyyteen, jossa kestävä kehitys on vahvasti läsnä (kirpputoriyrittäjyys, materiaalia uusiokäyttävät yritykset)

Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada nuorten klubitoiminta käynnistettyä Limingassa. Nuorten klubitoiminnan tarkoituksena on tuoda nuoria yhteen yhteisen tekemisen merkeissä. Sen toiminta ei ole ulkoa suunniteltua ja ohjattua vaan nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat klubinsa toimintaa. 4H-yhdistys tarjoaa nuorille ideoita, tilat ja tarvikkeet toiminnan toteuttamiseen. Klubin toiminta muovautuu nuorten omien kiinnostuksien mukaan. Se voi sisältää liikuntaa, käsitöitä kansainvälisyyttä, ruuanlaittoa tai luonnossa harrastamista. Nuorten klubitoiminta on nuorelle ilmaista, joten kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua siihen. Hankkeen aikana kootaan nuorista klubiryhmä, joita kiinnostavat kestävän kehityksen teemat. Klubissa tutustetaan nuoret arjen ympäristötekoihin. Klubikerroissa teemoina ovat mm. lähi- ja kasvisruoka, vaatteiden tuunaus, vaatteiden vaihtobileet ja kierrätys/luonnon materiaaleista askartelu.

Hankkeen tavoitteet tiivistetysti:

1. lisätä nuorten tietoa kestävästä kehityksestä harrastustoiminnan kautta

2. ohjata nuoria ympäristöarvoja kunnioittaviksi

3. lisätä nuorten sosiaalista pääomaa

4. tuottaa kestävän kehityksen teemaista materiaalia nuorten harrastustoimintaan ja yrittäjyyskasvatukseen


Mikäli olet kiinnostunut hankkeesta ole yhteydessä: 

p. 044 974 8075