Historiaa

Toiminta on aloitettu vuonna 1930. Limingan Maatalouskerhoyhdistys on perustettu virallisesti 25.10.1940. Ensimmäiseen johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anna Kyrö, Aino Tuomikoski, Juho Poutala, Paavo Tapio ja Aino Kaasalainen, varajäseniksi valittiin Antti Anttila, Kaarlo Arvola, Kaisa Matturi, Kaarlo Salmenhaara sekä Katri Härmä. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kansakoulunopettaja Paavo Tapio(s.30.1.1877). Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 30.12.1940 Limingan Maatalouskerhoyhdistyksen nimellä.

Talousarvio vuodelta 1940

Anottu avustusta: Limingan kunnalta 6000 mk, Suomen Huollolta 5000mk, Osuuskaupalta 1000mk, Osuusmeijeriltä 1000mk, Seurailta 1000mk.

Menot:kerhoneuvojan palkka 13200mk, valo-ja lämpö 600mk, tapaturmavakuutusmaksu 100mk, sekalaisia menoja 100mk.

Vuosien varrelta

Vuosi 1943: Ensimmäinen maininta kerhoneuvojan valinnasta (Irene Kaakinen).

Vuodet 1956-66: Toiminta pysähdyksissä.

Vuosi 1970: Otettiin käyttöön nimi Limingan 4H-yhdistys. Alettiin perimään jäsenmaksua (2,5mk /aikuinen, 2,5mk / perheen ensimmäinen nuorisojäsen, muilta perheenjäseniltä 0,50mk), jolla tilattiin kerhokotiin Nuorten Sarka -lehti. Hommattiin yhdistykselle puhelin.

Vuosi 1973: Yhdistykselle hankittiin laskukone.

Vuosi 1974: Valtio alkoi tukemaan kerhoneuvojien palkkausta.

Vuosi 1998: Kerhoneuvojan nimi muutettiin toiminnanjohtajaksi.

Limingan yhdistys on Suomen vanhimpia 4H-yhdistyksiä. Niinpä Limingassa on vahvat juuret 4H-toiminnalla.

Puheenjohtajat kautta aikain

 • Paavo Tapio 1940-45
 • Kaarlo Salmenhaara 1945-54
 • Eemeli Keränen 1954-66 (toiminta pysähdyksissä 56-66)
 • Aaro Arvio 1966-74
 • Reino Ruottinen 1974-75
 • Irja Junttila 1975-83
 • Timo Pietilä 1983-91
 • Seija Sutela 1991-2012
 • Johanna Kallio-Turunen 2012-2013
 • Arja Ansamaa kevät 2013
 • Esa Kojo syksy 2013 ->

Historian havinoita on kerännyt Heli Hietala vanhoista pöytäkirjoista. Pahoittelen, jos tiedoissa on virheitä.